Tak og til­lyk­ke

BTs fo­to­kon­kur­ren­ce er slut i den­ne om­gang. Tak for de man­ge, man­ge fl ot­te billeder, som vi har mod­ta­get fra jer læ­se­re, og til­lyk­ke til al­le vin­der­ne. Her ses vin­der­ne af 1. og 2. præ­mi­en, samt den sid­ste vin­der af den dag­li­ge kon­kur­ren­ce

BT - - DER -

Ti­na Turu­nen

fra Aar­hus er vin­der af 1. præ­mi­en i BTs fo­to­kon­kur­ren­ce - et Ca­non EOS 70D spejl­re­fleks­ka­me­ra + 2 bil­let­ter til den ud­solg­te land­skamp Dan­mark- Albanien i Te­lia Par­ken d. 4/ 9. Om bil­le­det skri­ver Ti­na: » Ta­get ved Var­na i Aar­hus, da jeg var ude at ba­de for et par da­ge si­den. Em­ma Aa­skov er vin­der af 2. præ­mi­en i BTs fo­to­kon­kur­ren­ce - 2 bil­let­ter til den ud­solg­te land­skamp Dan­mark- Albanien i Te­lia Par­ken d. 4/ 9. Om bil­le­det skri­ver Em­ma: » Fan­ge­de li­ge min ve­nin­de Lau­ra Thor­søe midt i et grin, da vi el­lers prø­ve­de at væ­re se­ri­ø­se. Bil­le­det er ta­get i Ribe. « Til­lyk­ke!

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015

» Med som­mer føl­ger og­så en mas­se dy­re­un­ger. Jeg har fulgt dis­se grås­pur­ve i læn­ge­re tid og kom li­ge for­bi i fod­ring­sti­den, « skri­ver da­gens vin­der Tom­my Jør­gen­sen fra Al­bert­slund, som vin­der vin­der et Bed & Bre­ak­fa­stop­hold for to per­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.