Kvæ­stet, da hun tor­pe­de­re­de bro

BT - - R -

En kvin­de blev al­vor­ligt kvæ­stet fre­dag for­mid­dag, da hun kør­te ud i ra­bat­ten og ind i en bro­pil­le, skri­ver bt. dk.

Ulyk­ken ske­te på Fre­de­riks­værks­vej i nær­he­den af den lil­le by Es­bøn­derup i Nordsjælland, der hvor Gille­le­je­vej­en pas­se­rer over.

» Der er ta­le om en so­lou­lyk­ke. Hun blev flø­jet i he­li­kop­ter til Rigs­ho­spi­ta­lets Trau­me­cen­ter, men vi ved end­nu ik­ke me­re om hen­des til­stand, « for­tæl­ler vagt­chef ved Nord­s­jæl­lands Po­li­ti Pal­le Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.