Gnags strå­le­de: Ol­de- phar­far fæl­de­de bø­ge­sko­ven

BT - - R - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

MU­SIK

Gnags le­ve­re­de et ’ Flas­h­ba­ck’, som de selv kal­der det, med en stri­be hit, pri­mært fra 80er­ne, ’ Ryt­me­hans’, Sa­fa­ri’, ’ Vil­de kaniner’, ’ Kæ­re­ster’ og en lidt over­ra­sken­de ’ Ro­ck­Frost, som i en af lan­dets band på lan­de­vej­en’, hvor Per stær­ke­ste ro­ck­gu­i­ta­ri­ster Per Frost skar top­pen af bø­ge­træFrost, der ik­ke har spil­let med er­ne med sin seks­stren­ge­de sav.Jo me­re frost, des me­re varPe­ter A. G. s Gnags i me­re end

me. Det må væ­re kon­klu- et år­ti. Pe­ter A. G. vir­ker i form,

Gnags RYT­MES­CE­NEN, FRE­DAG ***** *

sio­nen oven­på en for­ry­gen­de kon­cert un­der bø­gen med et re­vi­ta­li­se­ret Gnags, med Pe­ter A. G. Ni­el­sen i spid­sen.

En af de al­ler­bed­ste

som da han var 50 år yn­gre - han er må­ske lidt me­re stiv i be­ne­ne, men det er hver­ken in­ten­tio­ner­ne el­ler den swin­gen­de ud­fø­rel­se.

Det blev en stærkt fø­lel­ses­la­det og me­get me­dri­ven­de slin­gre­tur ned ad nostal­gi­ens Vester­ga­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.