’’

BT - - R - Pe­ter A. G.

Den var­me og be­gej­string, vi har mødt, er over­væl­den­de. Folk er nær­væ­ren­de. Der er in­gen, der står med ryg­gen til. Man kan mær­ke det på bi­fal­det. Jeg kan se smilet

» Jeg kan se på de un­ge, der er kom­met til, at det gør det. Vo­res eget pu­bli­kum er fra om­kring 70 til 30- 40 års al­de­ren. Nu be­gyn­der der og­så at kom­me un­ge mænd med skæg, de der hip­ste­re, til vo­res kon­cer­ter - og reg­ga­e­fol­ket. De ken­der san­ge­ne, skrå­ler med, uden at vi­de hvad Gnags er. De var jo dår­lig nok født, da vi skrev san­ge­ne. ba­re. I dag er jeg fak­tisk be­gyndt at syn­ge og fra­se­re og tryk­ke den af. De si­ger, at jeg syn­ger og dan­ser bed­re nu, « si­ger Pe­ter A. G. Ni­el­sen.

Pe­ter A. G. skri­ver san­ge til et nyt al­bum for øje­blik­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.