Byg din egen Fer­ra­ri med 1158 brik­ker

BT - - BILER -

LEGO har præ­sen­te­ret de­res se­ne­ste på­fund, og det er me­re end ba­re et styk­ke le­ge­tøj. Det er en hyl­dest til leg­en­den Fer­ra­ri F40, en af fi rser­nes stør­ste su­per­bi­ler. Lego har vir­ke­lig lagt sig en se­len med de­tal­jer­ne på den 27 cm lange mo­del, som be­står af 1158 brik­ker, og fak­tisk har LEGO ar­bej­det sam­men med Fer­ra­ri un­der ud­vik­lin­gen af mo­del­len. Bag­klap­pen kan selv­føl­ge­lig åb­nes, og he­le den tur­bo­la­de­de V8’ er kan løft es ud af bi­len og nær­stu­de­res. Dø­re­ne til ka­bi­nen kan og­så åb­nes, og ind­ven­digt er der bå­de re­a­li­sti­ske in­stru­men­ter og selv­føl­ge­lig den stej­len­de hin­gst på rat­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.