Ny Opel Astra er knivskarp

BT - - BI­LER -

Opel for­ven­ter. at Astra bli­ver en af klas­sens mest strøm­li­ne­de mo­del­ler. Cd- vær­di­en for mo­del­len er på la­ve 0,285, hvor selv den mest eff ek­ti­ve tid­li­ge­re Astra hav­de en vær­di på 0,325. Den­ne vær­di an­gi­ver ev­nen til at skæ­re igen­nem vin­den, og for­bed­rin­ger­ne er blandt an­det op­nå­et i un­der­vog­nen, hvor ba­gaks­len er ryk­ket op un­der bi­len, så den ik­ke ska­ber vind­mod­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.