Le­xus’ svæ­ven­de ska­te­bo­ard

BT - - BILER -

Le­xus har gjort det, som Mar­ty McFly for­ud­så i ’ Tilbage til frem­ti­den’- fi lme­ne. Le­xus har byg­get et ho­ver­bo­ard – alt­så et svæ­ven­de ska­te­bo­ard. Pro­jek­tet er døbt Sli­de, og ska­te­bo­ar­det svæ­ver via mag­ne­tis­me. Det kræ­ver, at man har en sær­lig ba­ne med ind­lagt mag­ne­tisk ma­te­ri­a­le. Til gen­gæld er der in­gen rul­lemod­stand i ho­ver­bo­ar­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.