Ul­ti­ma­tiv Au­di

Plus- ud­ga­ven af Au­di S8 er med 605 hk den vil­de­ste fi­re­dørs Au­di no­gen­sin­de

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

In­den den nu­væ­ren­de A8, der i sin grund­kon­struk­tion er fra 2009, bli­ver er­stat­tet af en ny­e­re mo­del, så har Au­di en van­vids­ver­sion i ær­met, der kom­mer til salg til novem­ber.

Au­dis S8 har i ba­sis­af­tap­nin­gen, om man over­ho­ve­det kan ta­le om no­get så­dan i en S8, 520 he­ste­kræf­ter. Men nu har mo­tor­in­ge­ni­ø­rer­ne i Ingolstadt fi­flet med den 4- li­ters V8- mo­tor, så den nu præ­ste­rer van­vit­ti­ge 605 he­ste­kræf­ter. Mo­men­tet er og­så hæ­vet til 750 Nm i over­boost mo­de, og så skul­le der væ­re fle­re kræf­ter, end selv de mest an­løb­ne rus­si­ske gangster­ty­per har brug for. 0- 100 km/ t er kla­ret på 3,8 se­kun­der, og top­far­ten er 250 km/ t – men kan hæ­ves til 305 km/ t – mod mer­be­ta­ling.

Be­ko­ste­lig af­fæ­re

Mo­del­len er døbt Au­di S8 Plus og ud­over de man­ge ek­stra kræf­ter, har Au­di og­så hældt lidt ek­stra ud­styr i vog­nen. Ud­ven­digt er der drys­set kul­fi­ber- ele­men­ter med løs hånd, og ind­ven­digt får den fuld sort læ­der­ka­bi­ne med rø­de sy­nin­ger og me­re kul­fi­ber.

4- li­ters ond­skab

Men tilbage til driv­linj­en, der er det mest im­po­ne­ren­de ved bi­len. For en 4- li­ters V8er er 605 hk rig­tigt vold­somt. In­ge­ni­ø­rer­ne har ju­ste­ret mo­tor- sty­rin­gen, hæ­vet la­de­tryk­ket og mo­di­fi­ce­ret geo­me­tri­en i tur­bo­la­der­ne. Det har gi­vet de 85 ek­stra hk.

Gear­kas­sen er en 8- trins au­to­mat­gear­kas­se, der sen­der kræf­ter­ne ned i as­fal­ten via Au­dis klas­si­ske qu­at­tro fi­re­hjul­s­træk.

Der fo­re­lig­ger in­gen dansk pris på vi­dun­de­ret end­nu. Men i Tys­kland kom­mer den over en mio. kr. – og så kan du læg­ge dansk af­gift oveni. Men så får du og­så den vil­de­ste fi­re­dørs Au­di til da­to.

Det er svært at se, men i Plus– ud­ga­ven af S8 yder den 605 hk.

0- 100 km/ t på 3,8 se­kun­der. Den er næ­sten skræm­men­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.