’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kim Aa­bech

Jeg skal kre­e­re det off en­si­ve, og så læn­ge det går, som det gør nu, er det fi nt, men jeg skal nok ik­ke hol­de for lang mål­pau­se

Hvor god er du li­ge nu? » Jeg fø­ler, at jeg er i god form og en vig­tig del af hol­det, men det kræ­ver og­så, at vi har to go­de de­fen­si­ve mænd bag mig, og de lø­ber me­get for mig. Jeg skal kre­e­re det off en­si­ve, og så læn­ge det går, som det gør nu, er det fi nt, men jeg skal nok ik­ke hol­de for lang mål­pau­se. «

» Jeg ved da godt, at jeg skal la­ve mål og as­sist for at kom­me på hol­det. Så jeg skal nok

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.