Hår­de Eu­ro­pa­lod­træk­nin­ger

De to sid­ste dan­ske hold i Eu­ro­pa League skal over­kom­me svær mod­stand, hvis de skal vi­de­re til grup­pe­spil­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EU­RO­PA LEAGUE Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk

Det kun­ne sag­tens væ­re gå­et bed­re, da FC Midtjylland og Brøndby i går fik hår­de for­hin­drin­ger i Eng­land og Græken­land.

I går dan­ne­de UEFAs ho­ved­kvar­ter i den schweizi­ske by Ny­on ram­men om lod­træk­nin­gen til play­of­f­kam­pe­ne om grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League.

Med FC København ude - ef­ter et bit­tert ne­der­lag til sid­ste sæ­sons tred­je­bed­ste tjek­ki­ske hold Jablo­nec - er kun FC Midtjylland og Brøndby tilbage til at for­sva­re den dan­ske fod­bol­dæ­re i Eu­ro­pa. Men beg­ge mand­ska­ber fik svæ­re mod­stan­de­re, er­kend­te hol­de­nes træ­ne­re.

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015

FC Midtjylland får en svær mod­stan­der i jag­ten på Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let. Pre­mi­er League- hol­det Sout­hamp­ton ved i hvert fald godt, hvor­dan man får net­ma­sker­ne til at blaf­re som her mod Vi­tes­se Arn­hem i tred­je run­de af EL- kva­li­fi­ka­tio­nen. Sam­let set gik Sout­hamp­ton vi­de­re med 5- 0 i målsco­re.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.