CHEL­SEA OG ARSE

Ar­se­nal Aston Villa

BT - - PREMIER LEAGUE – 2015/ 16 - SÆ­SON­START Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

Der er de fi re store, og så er der al­le de an­dre. Si­den Bla­ck­burn vandt i 1995, er det en­gel­ske mester­skab ble­vet for­delt mel­lem Ar­se­nal, Chel­sea, Man­che­ster Ci­ty og Man­che­ster Uni­ted, og der skal ske me­get store over­ra­skel­ser, hvis ik­ke det og­så bli­ver en af dem, der snup­per tit­len i den nye sæ­son, der går i gang i dag.

De for­sva­ren­de me­stre fra Chel­sea er man­ges fa­vo­rit til at gen­vin­de mester­ska­bet, men hvor det gen­nem fl ere år har væ­ret en stå­en­de jo­ke, at Ar­se­nal nok igen går gen­nem end­nu en sæ­son uden en ti­tel, lig­ner Arsè­ne Wen­gers hold det bed­ste bud på en se­ri­øs ud­for­drer til José Mourin­ho og The Blu­es.

Det me­ner blandt an­dre Mik­kel Bi­s­choff , den tid­li­ge­re Man­che­ster Ci­ty- spil­ler og nu­væ­ren­de Pre­mi­er Le­agu­e­eks­pert på 6eren, der rent fak­tisk har Ar­se­nal som fa­vo­rit til at vin­de mester­ska­bet for før­ste gang si­den 2004. Net­op Mik­kel Bi­s­choff gi­ver her sit bud på hol­de­nes styr­ke in­den den nye sæ­son og gi­ver hol­de­ne fra et til seks stjer­ner.

20 ÅRS VIN­DE­RE

CHEL­SEA MAN. CI­TY MAN. UNI­TED MAN. CI­TY MAN. UNI­TED CHEL­SEA MAN. UNI­TED MAN. UNI­TED MAN. UNI­TED CHEL­SEA CHEL­SEA AR­SE­NAL MAN. UNI­TED AR­SE­NAL MAN. UNI­TED MAN. UNI­TED MAN. UNI­TED AR­SE­NAL MAN. UNI­TED MAN. UNI­TED

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.