DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND PRE­MI­ER LEAGUE, KLOK­KEN 16: 00 BEG­GE HOLD SCO­RER I KAM­PEN

I eft er­mid­dag sky­des Pre­mi­er League i gang, og skal man tro Dan­ske Spil, så kom­mer Chri­sti­an Erik­sen ik­ke helt til at op­le­ve sam­me må­l­form som i den for­gang­ne sæ­son.

Her net­te­de han he­le 10 gan­ge for Tot­ten­ham, men med odds 2,40 på » over 9,5 scor­in­ger « vur­de­rer Dan­ske Spil det ik­ke spe­ci­elt sand­syn­ligt, at kan ram­me et to­cif­ret an­tal mål.

» Vi tror på knap så man­ge scor­in­ger fra Erik­sen i den kom­men­de sæ­son. Der er kom­met me­re fo­kus på ham, og mod­stan­der­ne vil væ­re langt me­re op­mærk­som på den lil­le su­per­tek­ni­ker, « si­ger od­ds­sæt­ter Jan Tri­er fra Dan­ske Spil.

På trods af en ve­l­ud­vik­let må­l­næ­se er det al­drig lyk­ke­des Erik­sen at sco­re hat­tri­ck i Pre­mi­er League. Hvis det sker i mindst en af de kom­men­de 38 liga­kam­pe, er der odds 3,50 at hen­te.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.