2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Salz­burg er en skyg­ge af sig selv i for­hold til de sid­ste par sæ­so­ner, hvil­ket blev un­der­stre­get med al ty de­lig­hed i midt­u­gen, hvor det uru­ti­ne­re­de mand­skab sat­te en 2- 0 fø­ring fra før­ste op­gør over sty r mod Malmö og tab­te 0- 3 i re­tu­ro­p­gø­ret. Den skuff el­se sid­der for­ment­lig sta­dig dybt i krop­pen hos he­le trup­pen, så od­dse­ne på Ad­mira Wa­ck­er- po­int vir­ker til den ge­ne­rø­se si­de. Vær­ter­ne har få­et fi re po­int i to kam­pe og har, i mod­sæt­ning til Salz­burg, en trup, der er sam­men­spil­let og ken­der kon­cep­tet. Prøv 1X- ud­fal­det til fi n pris.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.