1,89

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To af de ma­na­gers med den mest off en­si­ve spil­lestil tør­ner sam­men i åb­nings­run­den, og det lig­ner alt an­det li­ge og­så mål til beg­ge si­der. Ed­die Howe har meldt ud, at Bour­ne­mouth ik­ke går på kom­pro­mis med sin spil­lestil, og så­le­des gik man blot fra ba­nen i én af 23 hjem­me­kam­pe i sid­ste sæ­son uden at sco­re. Aston Villa har godt nok solgt Chri­sti­an Ben­te­ke og Fa­bi­an Delph, men har hen­tet gan­ske for­nuft igt ind og un­der Tim Sherwood score­de man fak­tisk i de se­ne­ste fem ude­kam­pe, så det er en fl ot be­ta­ling på beg­ge hold får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.