UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Man­ge børn bru­ger smartp­ho­nes, og man­ge børn bru­ger lom­me­pen­ge. Tag de to, lav en app, og du har ’ Veck­o­pen­gen’. I ap­pen kan du op­ret­te dig som far, mor el­ler barn, og gi­ve po­den en pæ­da­go­gisk for­stå­el­se af, hvor­dan man tje­ner pen­ge og spa­rer op. For­æl­dre kan kan føl­ge med i bar­nets vir­tu­el­le lom­me­pen­ge­be­hold­ning, og bør­ne­ne kan put­te pen­ge­ne i spa­re­gri­sen. Man kan f. eks. gi­ve bør­ne­ne ’ løn’ for at ryd­de op på væ­rel­set. En rig­tig fin funk­tion er, at for­æl­dre kan for­lan­ge bil­led­be­vis, før de ind­sæt­ter pen­ge på den vir­tu­el­le kon­to. Bar­net kan be­stem­me, om pen­ge­ne skal ud­be­ta­les med næ­ste uges lom­me­pen­ge el­ler put­tes i spa­re­gri­sen. Det ene­ste mi­nus er, at ap­pen kun fin­des på svensk og en­gelsk. Men det ska­der hel­ler ik­ke at læ­re lidt sprog. In­fo: Veck­o­pen­gen Plat­form: iOS og An­droid Pris: Ap­pen er gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.