Symp­to­mer på bi­ny­re­træt­hed

BT - - KLUMME -

• Ufor­kla­ret træt­hed. • Be­svær med at kom­me op om mor­ge­nen, selv­om man har so­vet nok. • En fø­lel­se af ned­kørt­hed el­ler over­be­last­ning. • Lavt blod­tryk. • Ned­sat se­xlyst. • Svæk­ket im­mun­for­svar, be­svær med at kom­me sig ef­ter syg­dom og stress. • Trang til sal­te og sø­de ting. • Ge­ne­relt dår­lig om ef­ter­mid­da­gen. • En fø­lel­se af at ha­ve det bedst ef­ter af­tens­ma­den. • En fø­lel­se af let de­pres­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.