Bi­ny­re­træt­hed – den nye fol­ke­syg­dom

BT - - KLUMME -

Er du evigt træt, har du må­ske kørt alt læn­ge med bå­de spe­e­de­ren og brem­sen i bund. Bi­ny­re­træt­hed er en del af det mo­der­ne stress- syn­drom. Der er ta­le om, at bi­ny­rer­ne på grund af over­be­last­ning ik­ke er i stand til at kla­re de­res ar­bej­de på nor­mal og til­freds­stil­len­de vis. Bi­ny­rer­ne er f. eks. me­get på­vir­ke­li­ge af et lavt blod­suk­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.