Så­dan gør du

BT - - KLUMME -

• Sta­bil­li­ser dit blod­suk­ker ved at spi­se en ba­lan­ce­ret kost rig på fi­bre. • Spring ik­ke må­l­ti­der over. • Drik ri­ge­ligt med væ­ske da­gen i gen­nem. • Und­gå kaf­fe og al­ko­hol, der kan gi­ve uba­lan­cer i blod­suk­ke­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.