Så­dan skal bru­dekjo­len se ud

Selv­om bru­dekjo­len – iføl­ge Jes­per Høvring – ik­ke er bun­det af mo­de, er der al­li­ge­vel nye ten­den­ser

BT - - TEMA - Gi­ta Fem­høj

gi­fe@ ber­ling­s­ke. dk

N» De fle­ste kø­ber en kjo­le, de får sy­et til hos en skræd­der, el­ler de får den sy­et ef­ter eget øn­ske helt fra bun­den. Det er ik­ke kjo­len, man skal spa­re på. Net­op den be­ty­der ALT for bru­den, « si­ger han. » Ef­ter fri­e­ri­et og da­to­en er det kjo­len, hun tæn­ker på. Det før­ste spørgs­mål, en kom­men­de brud får, er of­te: ’ Hvor­dan skal kjo­len se ud?’. Kjo­len be­ty­der me­get og skal se godt ud fra al­le vink­ler, for der bli­ver ta­get mel­lem 2.000- 4.000 billeder på bryl­lups­da­gen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.