Far­ve

BT - - TE­MA -

Vælg al­tid en knæk­ket hvid. For nog­le år til­ba­ge var far­ven of­te cap­puc­ci­no el­ler cre­me­far­vet. Nu er det helt klart den ly­se, knæk­ke­de hvi­de, må­ske med en anel­se rosa i, der sæl­ges mest af. De knæk­ke­de hvi­de nu­an­cer fun­ge­rer ba­re bedst til lys skan­di­na­visk hud. Hvis kjo­len er helt hvid, kom­mer den hur­tigt til at se lidt syn­te­tisk ud. Vi sæl­ger og­så få kjo­ler i far­ver. Of­test til bru­de, der er lidt æl­dre og må­ske skal gif­tes for an­den gang, el­ler hvis bryl­lup­pet skal hol­des uden­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.