Slør

BT - - TEMA -

Fle­re og fle­re væl­ger slø­ret fra, for­di de sy­nes, det bli­ver for me­get. Men det er jo he­le me­nin­gen med be­gi­ven­he­den – at det skal væ­re lidt for me­get. Den fan­ta­sti­ske kjo­le – som in­gen må se, før bru­den træ­der ind ad kir­ke­dø­ren, og al­les øj­ne ret­tes mod hen­de – den skal væ­re over­væl­den­de. Per­son­ligt sy­nes jeg, at slø­ret mang­ler, hvis det ik­ke er der. Det er lidt som med bru­de­buket­ten. Den har ik­ke no­gen funk­tion, men det er ik­ke det sam­me uden.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.