Strøm­pebån­det

BT - - TEMA -

Er fjol­let, og har ik­ke no­gen funk­tion. En­gang holdt det strøm­per­ne op­pe, i dag er det som re­gel ba­re en bil­lig blon­de, der kan ses igen­nem de let­te kjo­ler. I ste­det for strøm­pebån­det sy­er vi al­tid en lil­le mønt og en blå sløj­fe ind i vo­res kjo­ler. Som sym­bol på rig­dom og at den første­fød­te bli­ver en dreng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.