Elsk din krop

BT - - BOG- FIX -

Un­ge pi­ger skal ik­ke fø­le sig pres­set af et uop­nå­e­ligt kro­p­si­de­al. Det er fi­lo­so­fi­en bag Inez Gavila­nes ’ Hej smuk­ke’ – en bog om skøn­heds­ple­je, hen­vendt til un­ge pi­ger. Bo­gen hand­ler om, at man skal læ­re at el­ske sin krop. Carlsen. 160 si­der, 149,95 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.