Det smuk­ke land

BT - - BOG- FIX -

Jan­ne Kler­ks ’ Dan­marks Ky­ster. En fo­to­gra­fisk for­tæl­ling’ vi­ser, hvad vo­res ky­ster er og kan. Jan­ne Klerk har bå­de væ­ret dér, hvor få og hvor man­ge kom­mer. Bo­gen fås i to bind, ét om Jyl­land, ét om øer­ne og Born­holm. 680 si­der. Mi­me­sis. 499,95 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.