Juul

BT - - NYHEDER -

25- års ju­bilæums­ud­ga­ven af Post Dan­mark Rundt for før­ste gang li­ve i tv og med dansk vin­der at run­de af på. 22- åri­ge Chri­stop­her Juul- Jen­sen kør­te sam­let først over stre­gen. Flot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.