Be­tjent tru­e­de med at ’ sky­de knop­pen’ af bi­list

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk)

DØMT

En 31- årig be­tjent fra København blev ons­dag idømt et års ube­tin­get fængsel for trus­ler og be­sid­del­se af vå­ben, ef­ter han tru­e­de to vild­far­ne bil­li­ster med et ge­vær.

Det slog ret­ten ved Næst­ved fast.

Den 31- åri­ge po­li­ti­be­tjent var på be­søg hos si­ne for­æl­dre i Røn­ne­de på Sydsjæl­land kort ef­ter jul sid­ste år. For­æl­dre­ne hav­de tid­li­ge­re haft fle­re ind­brud, så da po­li­ti­søn­nen så to mænd kom­me kø­ren­de ned ad for­æl­dre­nes pri­va­te vej - grun­det en fejl i de­res GPS, har det se­ne­re vist - slog det klik for be­tjen­ten.

An­ke­de dom­men

Den 31- åri­ge for ud med sin lom­me­lyg­te og blæn­den­de de to stak­kels bil­li­ster og tru­e­de med at ’ sky­de knop­pen af’ al­le, der ik­ke ha­ve et ær­in­de på vej­en.

De to stærkt cho­ke­re­de pas­sa­ge­rer bad be­tjen­ten om at fjer­ne ge­væ­ret fra de­res an­sigt, hvor­ef­ter den 31- åri­ge lod dem kø­re. Bag­ef­ter rin­ge­de de to i bi­len ef­ter po­li­ti­et.

Den 31- åri­ge be­tjent blev dømt for straf­fe­lovens § 192 a, om be­sid­del­se af vå­ben un­der sær­ligt skær­pen­de om­stæn­dig­he­der.

Han an­ke­de straks dom­men med på­stand om fri­fin­del­se og skal nu ha­ve prø­vet sin sag i Østre Lands­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.