24- årig vold­ta­get på vej hjem fra Smuk­fest

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk

SØ­GER VID­NER

Ef­ter en fuld­byr­det voldtægt af en 24- årig kvin­de i for­bin­del­se med det­te års Smuk­fest i Skan­der­borg sø­ger po­li­ti­et nu vid­ner.

Det op­ly­ser vagt­chef Hen­rik Dam fra Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti til bt. dk

Den un­ge kvin­de var nat­ten til lør­dag på vej hjem fra festi­va­len om­kring klok­ken 03.00, da hun blev over­fal­det af en mand på Ba­ne­gårds­vej i midt­by­en.

Fal­der på vej­en

» Kvin­den fal­der på vej­en, hvor­ef­ter en mand hjæl­per hen­de op og der­ef­ter pres­ser hen­de ind i et grønt om­rå­de og vold­ta­ger hen­de, « for­kla­rer Hen­rik Dam.

Man­den for­svandt der­næst fra ste­det, og klok­ken 03.19 fik po­li­ti­et an­mel­del­sen fra kvin­den.

Po­li­ti­et vil ger­ne i kon­takt med vid­ner, der har set man­den og den 24- åri­ge kvin­de før el­ler ef­ter hæn­del­sen, der er fo­re­gå­et tæt på en p- plads.

Man­den be­skri­ves som om­kring 30 år gam­mel og cir­ka 170 cen­ti­me­ter høj. Han er mørk i hu­den, kan ha­ve asi­a­ti­ske træk, er dansk­ta­len­de og har sort hår. Man­den var iføl­ge po­li­ti­et iført tre­kvart­lan­ge blå shorts og en mørk blu­se.

Har du op­lys­nin­ger i sa­gen, så kon­takt lo­kal­po­li­ti­et i Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti på 114.

Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser vid­ner til en voldtægt af en 24- årig kvin­de nat­ten til lør­dag. Hun var på vej hjem fra Skan­der­borg- festi­va­len, da hun blev over­fal­det. Fo­to: In­ge Lyng­gaard Hansen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.