’’

BT - - NYHEDER -

Selv langskæg­ge­de is­la­mi­ster er vil­de med pen­ge

Na­ser Kha­der ( K) op­for­drer til at be­nyt­te det så­kald­te for­æl­drepå­læg, der gør det mu­ligt for kom­mu­nen at træk­ke for­æl­dre­ne i de­res bør­ne

og un­gey­del­ser

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.