Af­le­ve­re­de pung med 10.000 kr.

BT - - NYHEDER -

I går ef­ter­mid­dags blev Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti kon­tak­tet af en me­get ær­lig 19- årig mand. » Han kon­tak­te­de os, for­di han hav­de fun­det en pung med 10.000 kr. i kon­tan­ter i Hørup på Sy­dals, « si­ger vagt­chef Hen­rik Sønderskov til BT. Po­li­ti­et ved, hvem pun­gens ret­te ejer­mand er, idet der og­så lå id- kort i den. Vagt­che­fen ro­ser den 19- åri­ge, som fandt pun­gen, i hø­je to­ner: » Det er skønt med så ær­lig en ung mand. « Den un­ge mand får nu 1.000 kr. i findeløn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.