RE LE­DE­STJER­NER’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER - Lars Løk­ke Ras­mus­sen, stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, stats­mi­ni­ster

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015

Styr­ken ved at væ­re lil­le er, at man kan væ­re vå­gen. Me­re adræt, me­re agil. Og det bli­ver der be­hov for, hvis vi skal nå vo­res mål Po­li­tik hand­ler ik­ke om at fø­re be­vis. Po­li­tik er ik­ke en vi­den­skab

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.