37- årig mor dømt: Mis­hand­le­de døtre i åre­vis

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk

BØR­NE­MIS­HAND­LING

En 37- årig kvin­de er ved Ret­ten i Hol­bæk kendt skyl­dig i at ha­ve mis­hand­let si­ne døtre på 8 og 14 år.

Mis­hand­lin­gen fandt sted mel­lem 2004 og 2014 og be­stod iføl­ge TV2 Øst af slag med flad hånd og knyt­næ­ve samt et til­fæl­de af spark pe­ri­o­den.

Iføl­ge se­ni­o­r­ankla­ger Pe­ter Ah­le­son fra Midt- og Vest- sjæl­lands Po­li­ti blev kvin­den idømt ot­te mån­ders ube­tin­get fængsel

Kvin­dens 30- åri­ge kæ­re­ste, som hun mød­te i 2014, blev og­så dømt i sa­gen. Han blev blandt an­det fun­det skyl­dig i at ha­ve ka­stet en mæl­ke­kas­se i ho­ve­d­et på den æld­ste dat­ter. Ret­ten valg­te at idøm­me ham fem må­ne­ders fængsel, skri­ver TV2 Øst.

’ En røv­fuld’

Den 37- åri­ge mor har tid­li­ge­re in­drøm­met, at der har væ­ret to epi­so­der, hvor hun har gi­vet pi­ger­ne ’ en røv­fuld’ hver.

Hun har sam­ti­dig for­kla­ret, at de i leg of­te har gi­vet hin­an­den ’ lam­me­re’ for sjov.

I vid­ne­for­kla­rin­gen har den æld­ste dog for­kla­ret, at hun of­te er ble­vet slå­et i an­sig­tet og på skul­de­ren fle­re gan­ge om ugen - især når moren drak.

Hun har og­så set sin mor gi­ve sin lil­le­sø­ster en lus­sing, så hen­des øre­ring faldt ud, og det blød­te, skri­ver TV2 Øst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.