’’

BT - - NYHEDER - Mie, 6. a

I vo­res klas­se er man klog, når man er god til ma­te­ma­tik el­ler dansk. Og ik­ke for­di man er god til sport. Det er en fejl. Man kan væ­re og­så væ­re klog på den må­de, at man er en god kam­me­rat, og at man tæn­ker på an­dre og over, hvad man si­ger til dem

til det, de selv op­le­ver i de­res klas­se. Så de ved, at det ik­ke kun er i de­res klas­se det sker, men at det og­så sker i en klas­se som vo­res. «

Har de sam­me pro­ble­mer

Mie: » Må­ske er der nog­le af de sam­me ty­per i de­res klas­se. No­gen der er gla­de for fod­bold, nog­le der er gla­de for at ri­de. Og så tror jeg, at folk kan se sig selv i os. At det er de sam­me pro­ble­mer, vi har. «

Oli­ver: » Jeg sy­nes, vi er en god klas­se. Den bed­ste i he­le Dan­mark. For­di vi er go­de ven­ner, og vi har et rig­tig godt sam­men­hold, og for­di vi har nog­le go­de læ­re­re. «

Mie: » Og for­di vi respek­te­rer hin­an­den. Som vi er. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.