Ko­len er ven­ner­ne

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015

Ni­na,

Mie,

» Hvis man er god til ma­te­ma­tik el­ler dansk, så er man åben­bart klog, men man kan og­så væ­re in­tel­li­gent til en sport, « si­ger der vil væ­re in­ge­ni­ør el­ler ad­vo­kat og har en drøm om at bo I Eng­land en­gang.

» Det vig­tig­ste er ik­ke bø­ger­ne, men det at væ­re en god ven og ha­ve det godt so­ci­alt i sko­len, « si­ger der ser sig selv en­de med en ud­dan­nel­se i USA på high school og drøm­mer om at bli­ve sku­e­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.