Å ALT SAM­MEN

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015

Co­pen­ha­gen Fas­hion We­ek er for­bi for den­ne gang. Et show kan ko­ste op mod en mil­li­on kro­ner og er over­stå­et på få mi­nut­ter ef­ter et halvt års for­be­re­del­se. Bil­le­det vi­ser Ma­le­ne Bir­gers show. Fo­to: Si­mon Skip­per

Ba­ck­s­ta­ge- bil­le­de. Mo­del sid­der i sol­stå­len før Gan­ni- showet i Fa­brik­ken på Ama­ger i København.

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Den 22- åri­ge ver­den­skend­te top­mo­del og regn­bu­e­barn, Jo­sep­hine Skri­ver, gik i spid­sen for mo­del­ler­ne til Freya Dal­sjøs show. Her ses hun før Ma­le­ne Bir­ger- showet. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.