Livsva­rigt fængsel

Ger­nings­mand bag bi­o­graf­mas­sa­kre dømt

BT - - NYHEDER -

USA

Den 27- åri­ge Ja­mes Hol­mes, som er kendt skyl­dig i at dræ­be 12 per­so­ner un­der en bi­o­graff ore­stil­ling i den ame­ri­kan­ske del­stat Col­ora­do, er ble­vet idømt fængsel på liv­s­tid, skri­ver CNN.

Ja­mes Hol­mes skød og dræb­te de 12 per­so­ner un­der pre­mi­e­ren på Bat­man- fi lmen ’ The Dark Knight Ri­ses’ i Au­r­ora uden for Den­ver i som­me­ren 2012. 70 per­so­ner blev sår­et. Fle­re eks­per­ter har un­der rets­sa­gen for­kla­ret, at den 27- åri­ge ger­nings­mand li­der af skizof­re­ni, og at det var stem­mer i hans ho­ved, som fi k ham til at udføre mas­sa­kren.

Jury­en var ik­ke i stand til at bli­ve enig om en straf, hvil­ket re­sul­te­re­de i livsva­rigt fængsel uden mu­lig­hed for prø­ve­løsla­del­se i ste­det for døds­straf, som jury­med­lem­mer el­lers tid­li­ge­re på ugen ik­ke kun­ne ude­luk­ke vil­le bli­ve Hol­mes’ skæb­ne. BNB

27- åri­ge Ja­mes Hol­mes skød og dræb­te 12 per­so­ner un­der pre­mi­e­ren på Bat­man- fil­men ’ The Dark Knight Ri­ses’ i Au­r­ora uden for Den­ver i som­me­ren 2012. 70 per­so­ner blev sår­et. Nu er han idømt livsva­rigt fængsel uden mu­lig­hed for prø­ve­løsla­del­se. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.