AF­G­HA­NI­STAN

BT - - NYHEDER -

Ta­le­ban står ik­ke så dår­ligt, som man­ge el­lers hå­be­de på. Fre­dag var den blo­dig­ste dag i fl ere år, og de se­ne­ste mel­din­ger fra myn­dig­he­der­ne ly­der på, at mindst 50 har mi­stet li­vet, mens hund­red­vis er sår­et. Fre­dag de­to­ne­re­de en bom­be i en last­bil midt i et be­fol­ket om­rå­de af ho­ved­sta­den, og ad­skil­li­ge blev dræbt, mens bom­ben sår­e­de mindst 250. Mi­li­tær­ba­sen Camp In­te­gri­ty blev og­så an­gre­bet, hvor ni Nato- an­sat­te iføl­ge Reu­ters mi­ste­de li­vet. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.