MA­LI

BT - - NYHEDER -

Spe­ci­alsty rker fra Ma­li har med hjælp fra fran­ske sty rker stormet et ho­tel nær by­en Mop­ti, hvor for­mode­de mi­li­tan­te is­la­mi­ster har holdt gids­ler fan­get, si­den de an­greb ho­tel­let fre­dag mor­gen. Det op­ly­ser for­svars­mi­ni­ste­ri­et i Ma­li iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Fre­dag for­lød det dog, at an­gre­bet mod ho­tel­let hav­de ko­stet syv per­so­ner li­vet, og at to af de dræb­te an­gi­ve­ligt var ger­nings­mænd. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.