SE­KUN­DER

BT - - NYHEDER -

me­ter sy­døst for Homs, tid­li­ge­re på ugen, eft er selv­mord­s­bom­be­re an­greb hæ­rens kon­trol­po­ster ved ind­gan­gen. Om­kring 230 blev kid­nap­pet her­un­der 45 kvin­der og 19 børn. Der­u­d­over er det uvist, hvor an­dre hund­re­der af ind­byg­ge­re fra by­en er, op­ly­ser det en­gelsk­ba­se­re­de Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.