SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

Ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat har kid­nap­pet 230 mænd, kvin­der og børn i by­en Qary­a­ta­in i Sy­ri­en. De til­fan­ge­tag­ne er krist­ne og mus­li­mer, og det fryg­tes, at de vil bli­ve mas­se­hen­ret­tet el­ler brugt til se­xsla­ve­ri, skri­ver det bri­ti­ske me­die Daily Mail. Is­la­misk Stat ind­t­og by­en Qary­a­ta­in, der lig­ger om­kring 80 ki­lo-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.