Så­dan be­døm­mer kvin­der pe­nis

BT - - NYHEDER -

Må­ske lig­ger det mæn­de­ne me­re på sin­de end kvin­der­ne: Hvor­dan skal en pe­nis se ud? En grup­pe schweizi­ske for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty Chil­dren’s Ho­spi­tal Zürich bad kvin­der om at for­tæl­le, hvad de læg­ger mest vægt på, når de skal be­døm­me ud­se­en­det af en mands pe­nis. Og det er fak­tisk det helt ge­ne­rel­le ud­se­en­de, der er det vig­tig­ste, for­tæl­ler kvin­der­ne. Der­næst kom­mer hu­den på pe­nis, eft er­fulgt af pe­nis­ho­ve­dets form, og først på 6. og 7. plad­sen kom­mer hen­holds­vis læng­den og om­kred­sen af pe­nis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.