VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Det vil gav­ne na­tu­ren, hvis Dan­mark al­le­re­de om 10 til 20 år har ud­nyt­tet sit po­ten­ti­a­le for at få man­ge be­stan­de af vil­de he­ste, si­ger et dansk for­sker­par fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i et nyt stu­die.

P- pil­ler kan ned­sæt­te ri­si­ko­en for kræft i bå­de liv­mo­der og æg­ge­stok­ke i op til 30 år eft er, at man re­gel­mæs­sigt har ta­get ppil­ler, for­tæl­ler for­ske­re fra Ox­ford Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.