’’

BT - - KULTUR - Ni­le Rod­gers

Folk fo­ku­se­rer me­get på suc­ces. Men suc­ces er ba­re et bi­pro­dukt af no­get, du tror på og læg­ger dit hjer­te i. Og held. Jeg har al­tid ind­spil­let mu­sik. Men jeg må si­ge, at Daft Punk blev en me­get stør­re suc­ces, end no­gen af os hav­de for­ven­tet

Si­den han ind­led­te sin kar­ri­e­re sidst i 60er­ne, har Rod­gers op­le­vet op- og ned­t­u­re, suc­ce­ser og fi­a­sko­er. Det er en del af li­vet, af job­bet.

» Folk fo­ku­se­rer me­get på suc­ces. Men suc­ces er ba­re et bi­pro­dukt af no­get, du tror på og læg­ger dit hjer­te i. Og held. Jeg har al­tid ind­spil­let mu­sik. Men jeg må si­ge, at Daft Punk ja­zzgu­i­ta­rist og køb­te min . Fen­der Stra­to­ca­ster i ste­detM i 1973, « si­ger Rod­gers gri­nen­de.

Langt ude på ko­kain

Med så langt et cv kan det væ­re svært at pe­ge på dén stør­ste op­le­vel­se. El­ler den mest in­ter­es­san­te for den sags skyld. Men han sæt­ter ger­ne ord på den mest me-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.