Dansk ro­ck­håb på vej mod no­get stort

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

MU­SIK Uli­ge Num­re

BØ­GE­S­CE­NER­NE, LØR­DAG **** **

For præ­cis et år si­den op­t­rå­d­te Uli­ge Num­re for før- ste gang på Bø­ge­s­ce­ner­ne. Nu var de tilbage med et nyt frem­ra­gen­de al­bum, ’ Grand Prix’ i ba­ga­gen, og en del er­fa­rin­ger ri­ge­re.

Li­ge­frem at ta­le om en eks­plo­siv ud­vik­ling si­den da vil væ­re i af­de­lin­gen for me­get store ord. Men det er ty­de­ligt, at ban­det med en for­tid på in­die- ro­ck- sce­nen øn­sker at leve ro­ck­drøm­men ud. Som sven­ske Håkan Hell­ström, som de of­te bli­ver sam­men­lig­net med. El­ler Ry­an Adams, som til­sy­ne­la­den­de og­så har in­spi­re­ret.

Sam­spil­let blitzer

Front­mand Cart Emil Pe­ter­sen bli­ver me­re og me­re sik­ker på sig selv på sce­nen. Det sam­me gæl­der især den an­den gu­i­ta­rist Las­se Zieg­ler, der i dag op­t­rå­d­te i klas­si­ske ro­ck- gu­i­ta­rist- out­fit. De­res sam­spil blitzer . Men i spæn­det mel­lem den mini­ma­le in­die- lyd og af­søg­nin­gen af det ame­ri­kan­ske heartland mang­le­de der in­di­mel­lem et gro­ove.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.