GANDHI AN­HOLDT AF BRI­TER­NE

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 73 år si­den 1942:

Mo­han­das Gandhi ar­re­ste­res af bri­ter­ne i Bom­bay. Ma­hat­ma Gandhi ( 2. ok­to­ber 1869 – 30. ja­nu­ar 1948) var en in­disk po­li­ti­ker og ån­de­lig le­der, der stod i spid­sen for In­di­ens uaf­hæn­gig­heds­be­væ­gel­se. Ghan­di le­ve­de et sim­pelt liv med bøn, fa­ste og me­di­ta­tion. Fo­to: Scan­pix og Ro­land and Sa­bri­na Mi­chaud/ akg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.