AN­NET­TES UGE PÅ In­s­ta­gram

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

HAR JEG FØD­SELS­DAG?: Nej! Har jeg vun­det i Lotto? Nix! Jeg har ba­re li­ge åb­net de to goo­die bags fra @ uff ebu­chard og @ ilove­beautydk der i dag la­ve­de Beauty Buff et, og jeg har AL­DRIG set no­get lig­nen­de. Der er for 10.000 ( det for­slår sgu nok ik­ke) 15.000 kro­ner ga­ve­kort, ma­keup, cre­mer, hår­pro­duk­ter, champag­ne og duft e. Jeg er helt rundt på gul­vet. Hvor­dan skal man næ­sten kun­ne tak­ke nok? Jeg tror, jeg går i seng og sover, og så ser vi, om det sta­dig står her i mor­gen el­ler ba­re var en drøm. God­nat TAN­TE EL­LY FYL­DER 85: Det fejrer vi Hos Var­næs i Kors­bæk. Lau­ra har la­vet mad. Mau­de la­vet bord­kort. Og oberst Ha­ck­el har væ­ret her for at så tvivl om El­lys al­der # iloveit # ma­ta­dor­fan # den­gråat­la­skes # sild- vous­plait # provste­ne­ren­storl­ort føl­te dig svigtet/ of­ret/ holdt for nar/ ik­ke værds­at. Må­ske var du i vir­ke­lig­he­den for­blæn­det/ fo­rel­sket/ for­ført og så der­for ik­ke, at det var HAM, der ik­ke var no­get værd. Du vil ger­ne be­skyt­te dig selv. Det vil al­le. Det gør man bedst ved at om­gi­ve sig med men­ne­sker, som man har til­lid til. en smer­te, der va­rer he­le li­vet. Husk det. Knus fra An­net­te

He­le bre­vet og Hei­cks svar kan læ­ses på BT. DK/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.