D spa­ni­er­ne

BT - - REJSER - ALMERIA

dre end for­ry­gen­de. Det er blæks­p­rut­te først fros­set ned i 24 ti­mer, der­ef­ter kogt, så stegt og til sidst gril­let. Men så skul­le den og­så væ­re død… og sma­gen, ja, den er al­de­les fæ­no­me­nal og in­tens. På fla­m­ingo- da­te Det blæ­ser ik­ke ba­re en halv pe­li­kan men en hel fla­m­ingo, da vi har sat et af An­da­lu­si­ens man­ge var­tegn stæv­ne; nem­lig fla­m­ingo­er­ne. Ja, fak­tisk blæ­ser det så me­get, at de fle­ste sy­nes blæst væk, som vi kæm­per os frem i mod­vin­den i na­tur­par­ken Pun­ta En­ti­nas mel­lem fe­ri­e­by­er­ne Roquet­as de Mar og Al­me­ri­mar.

Gen­nem den lil­le pionér­virk­som­hed En­ruta­dos har vi boo­k­et et par ti­mers cy­kel­tur ud i na­tur­par­ken, hvor store vå­d­om­rå­der nor­malt lok­ker tu­sind­vis af fug­le til, og hvor ik­ke mindst fla­m­ingo­er­ne ple­jer at val­se rundt og mæ­ske sig i små­krab­ber, re­jer og an­det godt fra de lavvan­de­de tid­li­ge­re salt­dam­me.

Nog­le få for­kø­le­de af slagsen ser vi, mens de for­sø­ger at hol­de ba­lan­cen på de tyn­de ben i de krab­be bøl­ger og stri­de vind. Vo­res el­lers så be­gej­stre­de guide be­gyn­der og­så at hæn­ge med næ­bet, ef­ter­som mang­len på fug­le gør, at vi i ste­det må tril­le rundt og kig­ge på rester­ne af mau­rer­nes byg­nings­vær­ker som ud­sigtstår­net Tor­re de Co­ril­los fra det 13. år­hund­re­de.

Fug­le – man­ge nok til og­så at fly­ve i flok – ple­jer der gi­vet at væ­re, men el­lers kan En­ruta­dos og­så til­by­de for ek­sem­pel byrund­vis­nin­ger, stjer­nekig­ge­ri og gour­met­tu­re – og det he­le på cy­kel.

REJSEINFO

Pak­ke­rej­se:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.