Van Gaal er­ken­der hel­dig pre­mi­e­re- sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NYIND­KØ­BE­NE

SÅ­DAN KLA­RE­DE

van Gaals nyind­køb sig mod Tot­ten­ham:

MOR­GAN SCH­NEI­DER­LIN:

Ener­gisk ind­sats på den de­fen­si­ve midtbane. En­kel­te nervø­se øje­blik­ke, men en me­re end god­kendt ind­sats.

SER­GIO RO­MERO:

Ar­gen­ti­ne­ren skil­te sig ik­ke al­tid li­ge hel­digt af med bol­den, men et par go­de red­nin­ger, blandt an­det på et for­søg fra Chri­sti­an Erik­sen.

MEMP­HIS DE­PAY:

Lag­de op til selv­må­let med sit ind­sats, men var iføl­ge sin ma­na­ger lidt for ivrig. Var util­freds med at bli­ve skif­tet ud ef­ter 68 mi­nut­ter og har må­ske brug for at væn­ne sig til si­ne nye hold­kam­me­ra­ter.

MAT­TEO DAR­MI­AN:

Gjor­de en so­lid fi­gur på høj­re ba­ck­en og blev frem­hæ­vet af Van Gaal som bed­ste blandt de nye.

BA­STI­AN SCHWE­IN­STEI­GER:

Stemp­le­de ind på tæ­er­ne af Na­cer Chad­li og fik gult kort ef­ter sin ind­skift­ning ef­ter en ti­me. Den ty­ske ver­dens­me­ster vir­ke­de lidt lang­som.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.