Ho­bro og Vi­borg del­te i po­r­ten

BT - - SUPERLIGA -

Ho­bro har al­drig tabt på hjem­me­ba­ne om lør­da­gen i Su­per­liga­en, og mod na­bo- klub­ben Vi­borg lyk­ke­des det igen at hol­de gæ­ster­ne fra at ta­ge sej­ren.

Ind­skift ede Mayron Ge­or­ge sør­ge­de med 10 mi­nut­ter igen for, at Ho­bro fi k 1- 1, eft er Vi­borg el­lers så ud til at lø­be med den an­den sejr i træk i Su­per­liga­en.

Før­ste halv­leg var me­get chan­ce­fat­tig og bød kun på en god ho­ved­støds­af­slut­ning af Ho­bros an­gri­ber Mor­ten Beck. Men i an­den halv­leg kom der me­get me­re liv i kam­pen, og en ti­me in­de i op­gø­ret steg gæ­ster­nes mid­ter­for­sva­rer Jero­en Veld­ma­te godt op og he­a­de­de fortjent sit hold for­an. Det var hol­læn­de­rens før­ste mål for Vi­borg.

Fø­rin­gen så ud til at bli­ve en hæm­sko for Vi­borgs go­de spil, og det lå i luft en, at hjem­me­hol­det kun­ne ud­lig­ne.

Det sør­ge­de costa­ri­can­ske Mayron Ge­or­ge for, da han på en me­get fl ot ho­ved­støds­afl eve­ring fra Mads Ju­ste­sen og­så score­de sit før­ste mål i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.