MIG OG MIN ’ BØ

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PUM­PET Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

SØN­DAG 9. AU­GUST 2015

Vi ken­der dem bedst med van­det dry ned ad de spænd­te mus­k­ler langs ba ten. Med store ’ bøff er’ på de mar­ke­re og skul­dre, der er det syn­li­ge be­vis på sisk træ­ning året rundt. En for­ud­sæt­ni væ­re med i svøm­mespor­tens ver­dens den se­ne­ste uge har væ­ret sam­let til si­ske Ka­zan.

Men hvor­dan har Dan­marks bed­ste k svøm­me­re det egent­lig med de­res pum­pe træ­ne­de krop­pe. Hvor­dan har de det me den frem? Og hvor­dan ta­ck­ler de hersk dom­me om, at den kvin­de­li­ge svøm­me­kr ma­skul­int præg.

BT spurg­te Dan­marks svøm­medronn her er de­res svar.

En vel­pum­pet Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen glæ­der sig til den dag kar­ri­e­ren er for­bi, så hen­des ar­me ik­ke be­hø­ver væ­re så store.

Fo­to: AFP/ Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.