NU SKAL BØF­FER­NE SPÆN­DES

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ME­DAL­JER Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Da den dan­ske her­re­hold­kap for­le­den kva­li­fi­ce­re­de sig til OL i Rio, måt­te VM­de­butan­ten Sø­ren Da­hl ef­ter­føl­gen­de støt­tes, mens han kæm­pe­de for ik­ke at ka­ste op. Han var nå­et ud over græn­sen for at of­re sig for hol­det. For Dan­mark.

I dag skal Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen ( tv), Je­a­net­te Ot­te­sen ( mid­ten), Mie Ø. Ni­el­sen ( th) og Per­nil­le Blu­me for­sø­ge at svøm­me guld hjem til Dan­mark på hold­kap­pen.

Fo­to: EPA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.